Librarie » Carti » Juridic - Legislativ » Recursul administrativ si jurisdictional

Recursul administrativ si jurisdictional

Recursul administrativ si jurisdictional

Autor: Oliviu Puie

Editura: UNIVERSUL JURIDIC

ISBN: 978-973-8929-90-6

Pagini: 440

An aparitie: 2007

Format: 14,5x20 cm

Pret: 30,00lei


Disponibilitate: stoc epuizat
adauga in cos
Descrierea cartii:

Recursul administrativ si jurisdictional - Oliviu Puie

Volumul intitulat "Recursul administrativ si jurisdictional in contenciosul administrativ dupa modificarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea nr. 262/2007”, constituie prima cercetare pe aceasta tema dupa modificarile substantiale aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea nr. 262/2007.
Astfel, lucrarea, valorificand doctrina si jurisprudenta din perioada interbelica, cea din dreptul francez, doctrina si jurisprudenta romana, precum si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii Europene de Justitie de la Luxemburg, analizeaza cele doua institutii fundamentale din materia contenciosului administrativ, prin raportare la dispozitiile constitutionale revizuite precum si la celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, ceea ce justifica in plus faptul ca actele administrative emise in aplicarea reglementărilor comunitare de catre Statul roman, care se apreciaza ca fiind contrare acestora, vor putea fi contestate pe calea contenciosului administrativ.
De asemenea, lucrarea analizeaza problematica recursului administrativ si a celui jurisdictional dupa modificarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea nr. 262/2007, prin raportare la dispozitiile legale care reglementau cele doua institutii inainte de modificare, pentru a se putea reliefa cu pregnanta modificarile substantiale aduse prin Legea nr. 262/2007 acestei institutii fundamentale a statului de drept care se constituie intr-un garant al respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.

CONSIDERATII PRELIMINARE

Dupa intrarea in vigoare a Constitutiei revizuite, materia contenciosului administrativ se bucura de un nou suport constitutional, prin modificarea continutului articolului 48, devenit dupa republicare art. 52, prin completarea art. 21 din Constitutie, care consacra principiul liberului acces la justitie, cu doua noi alineate menite sa suplimenteze, in acord cu dispozitiile art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, garantiile justitiabililor, precum si prin noul text constitutional, respectiv art. 126 alin. 6, care instituie drept garantie constitutionala a controlului legalitatii tuturor actelor administrative calea contenciosului administrativ, cu exceptiile expres si limitativ stabilite de catre insusi legiuitorul constituant derivat.

PARTEA INTAI

PROCEDURA PREALABILĂ SESIZĂRII INSTANTEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV - RECURSUL ADMINISTRATIV GRATIOS ŞI RECURSUL ADMINISTRATIV IERARHIC
Sectiunea 1 - Fazele procedurii contenciosului administrativ
Sectiunea 2 - Recursul administrativ prealabil in contenciosul subiectiv conditie a exercitarii dreptului la actiune in contenciosul administrativ
1. Preliminarii
Astfel, in urma modificarilor aduse Codului de procedura civila prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000, s-a introdus alin. 2 al art. 109, care instituie principiul potrivit caruia "in cazurile anume prevazute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile in conditiile stabilite de acea lege".
2. Consideratii privind corelatia normei procesual civile instituite prin art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila cu dispozitiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si art. 175 alin. 1 din Codul de procedura fiscala
2.1. Caracterul normelor juridice instituite prin cele doua dispozitii legale in materia procedurii prealabile sesizarii instantei de contencios administrativ
2.2. Aspecte de ordin terminologic. Sfera de incidenta a normei procesuale civile instituita prin art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila si a celei instituite prin art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 modificat prin Legea nr. 262/2007.
2.3. Forma procedurii prealabile
2.4. Obligativitatea procedurii prealabile instituita prin actele normative mentionate in raport cu dispozitiile constitutionale revizuite si ale Conventiei europene a drepturilor omului
2.4.1. Analiza compatibilitatii normelor procesual civile, ale dispozitiilor legii contenciosului administrativ si ale Codului de procedura fiscala in materia procedurii prealabile, cu dispozitiile art. 21 alin. 1 alin. 2 si alin. 3 din Constitutia republicata
2.4.2. Aspecte privind procedura prealabila in cazul actului administrativ-jurisdictional, prin raportare la dispozitiile art. 21 alin. 4 din Constitutia republicata
2.4.3. Aspecte privind procedura prealabila in cazul actelor administrative intrate in circuitul civil
2.4.4. Procedura prealabila in cazul contenciosului subiectiv in despagubiri
2.4.5. Procedura prealabila in cazul refuzului nejustificat de solutionare a unei cereri referitoare la un drept sau interes legitim
2.4.6. Aspecte privind corelatia normelor procesual civile instituite prin art. 109 alin. 2 si art. 720š din Codul de procedura civila cu dispozitiile art. 7 alin. 6 din Legea nr. 554/2004

Sectiunea 3 - Recursul administrativ prealabil in contenciosul obiectiv

Sectiunea 4 - Termenul de introducere si termenul de solutionare a recursului administrativ
1. Termenul de introducere a recursului administrativ
2. Termenul de solutionare a recursului administrativ in contenciosul obiectiv si subiectiv

Sectiunea 5 - Procedura prealabila administrativa in dreptul comunitar

PARTEA A DOUA

RECURSUL JURISDICTIONAL
TITLUL I : CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV OBIECTIV ŞI SUBIECTIV IN CONTEXTUL LEGISLATIEI ACTUALE. ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI. ASPECTE DE DREPT COMPARAT

Capitolul I
Sistemul contenciosului administrativ consacrat prin Constitutia republicata si Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Aspecte de drept comparat

Capitolul II
Conditiile de admisibilitate a actiunii in contencios administrativ obiectiv si subiectiv. Aspecte de drept comparat
Sectiunea 1 - Conditii privitoare la actul administrativ care face obiectul actiunii in contenciosul obiectiv si subiectiv, precum si la autoritatea publica emitenta a actului administrativ
Sectiunea 2 - Conditii privitoare la reclamant
Sectiunea 3 - Conditii privitoare la procedura

Capitolul III
Cauzele care determina actiunea in contencios administrativ obiectiv si subiectiv

Capitolul IV
Obiectul actiunii judiciare
Sectiunea 1 - Sfera actelor administrative care fac obiectul actiunii in contencios administrativ
Sectiunea 2 - Acte administrative unilaterale tipice
Sectiunea 3 - Acte administrative asimilate actului administrativ unilateral (refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim, refuzul nejustificat privind nepunerea in executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile, nesolutionarea in termenul legal al unei cereri)
Sectiunea 4 - Contractele administrative - acte administrative asimilate actului administrativ unilateral
Sectiunea 5 - Contractul de parteneriat public-privat in contextul legislatiei actuale. Aspecte de drept comparat
1. Consideratii preliminare
2. Contractul de parteneriat public-privat in contextul legislatiei actuale
3. Natura juridica a contractului de parteneriat public-privat
4. Caracterele juridice ale contractului de parteneriat public privat

Capitolul V
Actul administrativ-jurisdictional

Capitolul VI
Actiunile impotriva decretelor prezidentiale

Capitolul VII
Actul administrativ fiscal specie a actului administrativ

Capitolul VIII
Acte administrative exceptate de la controlul instantei de contencios administrativ
Sectiunea 1 - Consideratii generale
Sectiunea 2 - Actele care privesc raporturile cu Parlamentul
Sectiunea 3 - Actele de comandament cu caracter militar
Sectiunea 4 - Constitutionalitatea recursului paralel in materia contenciosului administrativ

Capitolul IX
Termenul de introducere a actiunii in contencios administrativ

Capitolul X
Instanta competenta in solutionarea litigiilor de contencios administrativ. Regimul citarii si documentele necesare. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de judecata
Sectiunea 1 - Instanta competenta in solutionarea litigiilor de contencios administrativ
Sectiunea 2 - Regimul citarii si documentele necesare
Sectiunea 3 - Solutiile pe care le poate pronunta instanta de contencios administrativ

Capitolul XI
Suspendarea executarii actului administrativ

Capitolul XII
Recursul impotriva hotararilor pronuntate de catre instantele de fond in materia contenciosului administrativ, si alte cai de atac

TITLUL II : CONTENCIOSUL OBIECTIV

Capitolul I
Titularii actiunii in contencios administrativ obiectiv

Capitolul II
Contenciosul obiectiv (in anulare) consacrat prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Sectiunea 1 - Contenciosul obiectiv (in anulare) pentru exces de putere consacrat prin art. 5 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Aspecte de drept comparat
Sectiunea 2 - Contenciosul obiectiv pentru exces de putere in cazul refuzului nejustificat de a solutiona o cerere
Sectiunea 3 - Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre Avocatul Poporului
Sectiunea 4 - Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre Ministerul Public
Sectiunea 5 - Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre autoritatile publice emitente ale unor actele administrative ilegale care au intrat in circuitul civil

Capitolul III
Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre prefect si Agentia Nationala a Functionarilor Publici in urma controlului de tutela administrativa
Sectiunea 1 - Consideratii preliminare
Sectiunea 2 - Tutela administrativa si controlul ierarhic
Sectiunea 3 - Controlul de tutela administrativa exercitat de catre prefect dupa intrarea in vigoare a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Analiza dispozitiilor instituite prin legea cadru in raport cu dispozitiile constitutionale revizuite si cu normele speciale instituite prin Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului cu modificarile si completarile ulterioare
Sectiunea 4 - Aspecte privind neconformitatea unor dispozitii legale cu dispozitiile constitutionale in materia contenciosului administrativ, precum si cu normele de tehnica legislativa utilizate in acte normative cu incidenta in exercitarea controlului de tutela administrativa de catre prefect. Propuneri de lege ferenda.
Sectiunea 5 - Controlul de tutela administrativa exercitat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Capitolul IV
Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre persoanele juridice de drept public, altele decat prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, precum si de catre persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat
Sectiunea 1 - Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre persoanele juridice de drept public, altele decat prefectul si Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Sectiunea 2 - Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata de catre persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat

Capitolul V
Actiunea in contencios administrativ obiectiv exercitata in vederea constatarii nelegalitatii unui act administrativ unilateral pe calea exceptiei de nelegalitate
Sectiunea 1 - Consideratii preliminare. Trasaturi caracteristice ale exceptiei de nelegalitate
Sectiunea 2 - Sfera actelor administrative supuse controlului jurisdictional indirect pe calea exceptiei de nelegalitate
Sectiunea 3 - Termenul in care poate fi invocata exceptia de nelegalitate
Sectiunea 4 - Faza procesului in care poate fi invocata exceptia de nelegalitate
Sectiunea 5 - Efectele admiterii exceptiei de nelegalitate
Sectiunea 6 - Exceptia de nelegalitate in dreptul comunitar

Capitolul VI
Contenciosul obiectiv in dreptul comunitar

Capitolul VII
Efectele hotararilor judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ obiectiv

TITLUL III : CONTENCIOSUL SUBIECTIV

Capitolul I
Titularii actiunii in contenciosul administrativ subiectiv

Capitolul II
Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie in despagubiri pentru prejudicii cauzate prin acte administrative tipice sau prin refuzul nejustificat al solutionarii cererilor

Capitolul III
Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie in despagubiri pentru prejudicii cauzate prin contracte administrative

Capitolul IV
Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie al functiei publice si functionarului public, in acceptiunea Legii nr. 188/1999, republicata privind statutul functionarilor publici, a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului (dreptul la un proces echitabil)

Capitolul V
Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata de catre Avocatul poporului

Capitolul VI
Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata de catre Ministerul Public

Capitolul VII
Actiunea in contencios administrativ subiectiv in despagubiri exercitata pe calea unei actiuni principale, dupa formularea actiunii in anulare a actului administrativ

Capitolul VIII
Actiunea in contencios administrativ subiectiv exercitata de catre tertul vatamat intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ adresat altui subiect de drept

Capitolul IX
Contenciosul subiectiv in despagubiri in cazul ordonantelor

Capitolul X
Contenciosul subiectiv de plina jurisdictie in acceptiunea dreptului comunitar

Capitolul XI
Efectele hotararilor judecatoresti pronuntate in contenciosul administrativ subiectiv

Comentarii:

CARTI IN PACHETE PROMOTIONALE

Jurnalele Vampirilor: Trezirea + Lupta + Furia + Reuniunea

Jurnalele Vampirilor: Trezirea + Lupta + Furia + Reuniunea

140,00leiinformatii carte
Geronimo Stilton: Numele meu este... + Iubirea e ca branza... + Furtul diamantului + Banda motanului + Calatoriile...

Geronimo Stilton: Numele meu este... + Iubirea e ca branza... + Furtul diamantului + Banda motanului + Calatoriile...

110,00leiinformatii carte
Cuvinte care vindeca + Ce ne spunem cand nu ne vorbim + Cele 7 secrete ale cuplurilor fericite

Cuvinte care vindeca + Ce ne spunem cand nu ne vorbim + Cele 7 secrete ale cuplurilor fericite

87,00leiinformatii carte

CARTI RECOMANDATE

Drept administrativ. Ed. a III-a

Drept administrativ. Ed. a III-a

42,00leiinformatii carte
Drept administrativ. partea I. Ed. a II-a

Drept administrativ. partea I. Ed. a II-a

19,00leiinformatii carte
Reglementari juridice in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului - legislatie. doctrina. jurisprudenta

Reglementari juridice in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului - legislatie. doctrina. jurisprudenta

30,00leiinformatii carte
Cos de cumparaturi
0 produse
in valoare de 0 lei
Newsletter
© Copyright Extra Carti, Librarie online, Toate drepturile rezervate | Termeni si Conditii | ANPC
Viziteaza magazinul Extra Carti pe ShopMania